Strom evoluce lyžování

 

 

Za předpokladu, že vše prochází evolucí, týkají se zákonitosti vývoje i lyžování. Na rozdíl od života, kde začátek pouze odhadujeme je situace v lyžování o poznání jednodušší.Lyžování a pohyb na lyžích je spjatý s existencí člověka. Pokusíme se vynechat prvopočátky lyžování v dějinách lidstva a budeme se věnovat nejnovější zaznamenané historii lyžování.

 

Evoluce směřuje k stále dokonalejším a více přizpůsobivým formám života. Druhy, které nedokáží reagovat na změny vnějších podmínek, vymírají. To je jednoduchý princip evoluce.

 

Tento princip můžeme aplikovat i na evoluci lyžování za předpokladu substituce technologického pokroku ve vývoji lyží  místo změn vnějších podmínek při evoluci druhů. Vnější podmínky se při lyžování naopak s časem srovnávají – perfektně strojově upravené svahy včetně použití umělého sněhu.Tak jako se u evoluce života neustále mění vnější podmínky života a tím determinují vývoj a formy druhů, tak v lyžování neustálý vědecký pokrok ve vývoji lyží určuje lyžařské techniky. Proto vznikají nové techniky, které přejímají ze starých to pozitivní, co se dá ve vývoji uplatnit. Staré lyžařské techniky se stávají slepými cestami – větvemi.

 

Zatímco u evoluce života je nemožné odhadnout kam směřuje a jak budou druhy vypadat v budoucnu, u lyžování se o to můžeme pokusit. Jakýmsi ideálem lyžařské jízdy , ke kterému se snažíme lyžařskou veřejnost přiblížit, je jízda po hranách při ideálních vnějších podmínkách - Carving.

 

Carving tedy stojí na samém vrcholu současného vývoje lyžování, stejně tak jako homo sapiens na vrcholu evolučního stromu vývoje druhů.

                                                                                                                                            
Cuny